Op zondag 14 april a.s. is de jaarlijkse ledenvergadering van de Schutterij Gijsbrecht van Aemstel. Tijdens deze vergadering leggen de bestuursleden verantwoording af over het afgelopen schuttersjaar. Op de agenda staan onder andere de jaarverslagen van de secretaris en van de penningmeester. Ook de Schietclub, kruisboogafdeling, De Witte Ploeg en de Historische Kring blikken terug op het afgelopen jaar. Daarnaast worden de verenigingsactiviteiten van het komende jaar verder toegelicht. Het bestuur stelt onze huidige koning Han Tijshen voor als kandidaat voor een bestuursfunctie. Tegenkandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de secretaris van de Schutterij.

De aanvang van de jaarvergadering is 11.00 uur en de locatie is het Schuttersgebouw. Alle leden van de schutterij zijn uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De notulen en de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester liggen een half uur voor de vergadering ter inzage in het Schuttersgebouw.

Agenda:

Uitnodiging ledenvergadering