De beschermheer van De Schutterij Gijsbrecht van Aemstel van Doornenburg en Honderd Morgen is de heer Drs. R.J. (Rob) Persoon. De heer Persoon is oud-burgemeester van de gemeente Lingewaard. Sinds 2002 vervult de heer Persoon de rol van beschermheer binnen de Doornenburgse schutterij. 


Beschermeer Drs. R.J. (Rob) Persoon.

De beschermheer heeft een zeer waardevolle betekenis binnen de schutterij. De beschermheer heeft de mogelijkheid en vrijheid om op zijn eigen manier inhoud te geven aan deze functie. Hij heeft een representatieve functie die zijn netwerk kan gebruiken ten gunste van de schutterij, hij is zeer betrokken bij het wel en wee van (de leden van) de vereniging. Tevens kan hij een adviserende rol spelen naar het bestuur toe, echter heeft hij geen bestuurlijke functie.

De beschermheer heeft dus een ware missie.