Nobele Orde van de Papegay houdt investituur in Doornenburg

De Schutterij Gijsbrecht van Aemstel van Doornenburg en Honderd Morgen is op zaterdag 4 november a.s. de gastheer van de 42e Investituur van de Nobele Orde van de Papegay. De Nobele Orde van de Papegay is een overkoepelende Europese schuttersorganisatie. Deze orde van verdiensten heeft normaliter haar zetel in Antwerpen. Voor het eerst in haar bestaan gaat de orde met de investituur Europa in en doet Doornenburg als eerste aan. De Doornenburgse schutterij is enorm verheugd met de organisatie van dit evenement. Na de organisatie van de EGS Herbsttagung in augustus 2016 is het voor de Doornenburgse schutterij een grote eer om de investituur van de Nobele Orde van de Papegay te mogen organiseren.
De voorbereidingen zijn inmiddels gestart. Binnenkort volgt nadere info over het programma.

Zie ook:

Jaarvergadering van de Schutterij Gijsbrecht van Aemstel

Op zondag 9 april a.s. is de jaarlijkse ledenvergadering van de Schutterij Gijsbrecht van Aemstel. Tijdens deze vergadering leggen de bestuursleden verantwoording af over het afgelopen schuttersjaar. Op de agenda staan onder andere de jaarverslagen van de secretaris en van de penningmeester. Ook de kruisboogafdeling, De Witte Ploeg en de Historische Kring blikken terug op het afgelopen jaar. Daarnaast worden de verenigingsactiviteiten van het komende jaar verder toegelicht. Tijdens de bestuursverkiezing stelt zaalcommissisaris Ben Balk zich niet herkiesbaar en treedt af. Het bestuur stelt Martijn Claassen voor als kandidaat voor een bestuursfunctie. Tegenkandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de secretaris van de Schutterij.

De agenda van de jaarvergadering is hier te vinden.

De aanvang van de jaarvergadering is 11.00 uur en de locatie is het Schuttersgebouw. Alle leden van de Schutterij zijn uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Vendelen: een sport waarbij behendigheid en lenigheid centraal staan

Vendelen, beter bekend onder de term vaandelzwaaien of vendelzwaaien, is een sport waarbij behendigheid en lenigheid centraal staan.

Over het ontstaan van de sport bestaan grote discussies: sommige folkloristen beweren dat er al in de tijden vóór Christus gevendeld werd, andere zeggen dat het rond de 15e eeuw is ontstaan. Ook de plaats waar het ontstaan is, is niet bekend. Feit is dat de vaandel in Europa terechtgekomen is door de kruistochten naar het Heilige Land.

Foto van het Gelders Kampioenschap Vendelen Indoor uit 2015. Het evenement vond toen in de Markthal in Didam plaats.

Bij vendelen heeft sierlijkheid de bovenhand in de bewegingen; de figuren vloeien als het ware in elkaar over. Het vendelen wordt vaak gezien als een uiting van het gebed tussen goed en kwaad. Elke regio/vereniging heeft zo zijn eigen vendelgebed. Het bestaat uit: 1.Het rond zwaaien boven het hoofd betekent:
Stoere vendelier, houd je kloek en sterk in de strijd die komen gaat.

2. Als de vlag rondgedraaid in de hals betekent dit:
Weer je geducht al zal dit ook je hoofd moeten kosten

3. De vlag draait om de lendenen:
Geef aan dit werk je kracht, je lichaam en desnoods je leven.

4. De vlag draait om de knieën:
Houd je leden lenig en je kunt ook knielen

5. De vlag draait om de enkels: Laat de vlag steeds draaien, maar zorg ervoor dat ze steeds schoon en rein blijft, zoals de lelie. Na bovengenoemde slagen waarbij tot de vendelier wordt gesproken, wordt dan de strijd tussen goed en kwaad uitgebeeld.

6. De vlag wordt boven het hoofd rond gegooid: Patroon van de schutterij, u wil ik verheerlijken en ik wil al het mogelijke doen, want hoog zijt gij verheven.

7. Als de knop in de hals wordt gelegd en het gezicht schuin opwaarts is gericht: Ik zie naar de hemel, O Heer, want U wil ik verheerlijken.

8. Nu begint de vlag schuin over de schouder te draaien: De vijand komt.

9. In machtige slagen wordt de vlag achter de rug doorgehaald: Van alle kanten word ik nu aangevallen.

10. De vlag wordt achter de knieën doorgehaald: De vijand probeert me op de knieën te krijgen.

11. De vlag draait achter de enkels door: De vijand drukt me diep neer. 

12. De vlag draait nu achter en vervolgens om een been: Maar ik zal me staande houden, al is het maar op één been.

13. De vlag wordt vastgeklemd in de knieholte: Ik maak mijn handen vrij en ga voor niets opzij.

14. De vlag balanceert op de voet: Bijna liet ik de vlag vallen maar mijn voet kon haar nog net grijpen.

15. De vendelier treedt over de vlag: De vijand probeert haar af te nemen.

16. De vendelier treedt weer over de vlag en werpt haar omhoog: De vijand sloeg bijna de vlag weg, maar ik kon ze nog juist grijpen. Bijna wordt de strijd wanhopig, zodat het gebed om de hulp tot patroonheilige begint, om dan te eindigen in de overwinning van het goede op het kwade.

17. Overmoedig gooit de vendelier zijn vlag over het hoofd: Nooit zal ik wijken. Ik zal blijven strijden, zolang ik leef.

18. De slagen worden steeds zwaarder en moeilijker.

19. De vlag wordt om de lendenen gezwaaid en weer opgevangen: De strijd wordt nog zwaarder.

20. De vlag wordt rond beide benen gedraaid en opgevangen: Al zwaarder wordt de strijd, ik heb hulp nodig.

21. De vlag draait om ieder been afzonderlijk: De strijd wordt hopeloos, ik val van vermoeidheid haast neer.

22. Nu volgt de knieslag. Het vendelen wordt een smeekgebed: Patroonheilige help mij, sta mij bij, ik kan haast niet meer.

23. De vendelier valt op de knieën: Mijn Heer en mijn God, geef mij uw zegen en kracht.

24. Nu staat de vendelier weer rechtop. De vlag word op de vuist gelegd en opgegooid, ten teken van de overwinning en van grote blijdschap.

25. God en patroonheilige, met Uw steun heb ik overwonnen. De vlag wordt opgerold. De strijd is gestreden, het werk is gedaan. De zegen is ons.

Het vendelen wordt beoefend in een groot gedeelte van het Europese vasteland, voornamelijk Italië, Duitsland, Zwitserland, België en Nederland. In Nederland zijn het vooral schutterijen en gilden uit Gelderland, Noord-Brabant en Limburg die zich hiermee bezighouden. Er wordt klassiek en acrobatisch gevendeld. Bij veel verenigingen wordt er voor de nieuwe Schutters of Gildekoning een vendelhulde gebracht in klassieke stijl.

Tijdens de Kring en federatie concoursen worden er diverse wedstrijden gehouden. Korps klassiek, Korps acrobatisch, Individueel acrobatisch en dat in verschillende klassen en in leeftijd, zoals aspiranten, junioren en senioren. Elk jaar wordt er ook gestreden voor het Gelderse Kampioenschap in al deze klassen, dit wordt altijd aan het begin van het seizoen gedaan en dan indoor. Meestal dus in een sporthal. Op zondag 2 april zal dit plaats vinden in Millingen aan de Rijn in sporthal De Duffelt. De organisatie is in handen van Schuttersgenootschap O.E.V.

Om 09.00 uur is de opening van deze dag en zal na het Wilhelmus door de majorettes en oud-vendeliers van O.E.V. een show gegeven worden. Aansluitend zullen de wedstrijden beginnen, dit zal tot 16.30 uur doorgaan tussendoor zal er nog een show van de junioren van Onderling Genoegen gegeven worden met om 17.30 uur de prijsuitreiking. In de middag pauze zal er nog een optreden zijn van de jeugd van Bicycle team Juliana en de jongste majorettes van O.E.V.

Deze dag is geheel kosteloos te bekijken.

Wij zien u graag om dit kleurrijke spektakel te aanschouwen en te ervaren wat het eigenlijk is, zodat het bij u nog meer bekend wordt na het lezen van dit stuk.

Bron: Het Gemeente Nieuws – editie Berg en Dal – 18-3-2017

Vendelprogramma Indoorkampioenschap 2017 is bekend

Op zondag 2 april a.s. vindt in Millingen aan de Rijn het Gelders Kampioenschap Indoorvendelen 2017 plaats. De organisatie is in handen van schuttersgenootschap O.E.V. Het kampioenschap is onder auspicien van de Gelderse Federatie van Schuttersgilden St. Hubertus. De locatie van het evenement is sporthal De Duffelt, Genske 10 te Millingen aan de Rijn.

Sinds september 2014 is het vendelen op het Nationaal Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed geplaatst. Vendeliers van 37 Gelderse schuttersverenigingen zullen op zondag 2 april a.s. acte de préséance geven. Naar schatting zullen over de gehele dag zo’n 500 vendeliers aanwezig zijn. De aspirant, jeugd en senior vendeliers van de Schutterij Gijsbrecht van Aemstel van Doornenburg en Honderd Morgen zijn ook van de partij. Hun wedstrijdprogramma vindt vanaf 13.00 uur plaats. 

Het programma voor deze dag is:

08.15 uur Ontvangst genodigden, commandanten

08.45 uur Commandantenbespreking

09.00 uur Opening

09.30 uur Start vendelwedstrijden

11.50 uur Pauze

13.00 uur Showoptredens in de sporthal van de jongste majorettes van O.E.V. en een optreden
van Jeugd Juliana Bicycleteam

13.20 uur Vervolg vendelwedstrijden

16.20 uur Einde van de wedstrijden

17.30 uur Prijsuitreiking

 

Het vendelprogramma is hieronder te vinden (door op de afdeling te klikken wordt deze vergroot).

Carnavalsfeesten in het Schuttersgebouw

De periode van de carnavalsfeesten is aangebroken. Ook in Doornenburg wordt carnaval gevierd. In het Schuttersgebouw ‘Gijsbrecht van Aemstel’ zullen twee carnavalsfeesten gehouden worden. Op zondag 19 februari a.s. vindt van 14.00 – 17.00 uur de jeugdcarnavalsmiddag plaats. Alle kinderen uit Doornenburg en omgeving zijn uitgenodigd om verkleed naar het Schuttersgebouw te komen voor een gezellige carnavalsmiddag! De entree voor deze middag is geheel gratis en de kinderen zullen voorzien worden van een natje en een droogje. Er is van alles te beleven van springkussen tot schminken en er zal een heuse talentenjacht worden gehouden onder de naam “Doornenburg’s Got Talent”. Hierbij kan worden gedacht aan dans, zang, goochelen etc. De kinderen kunnen zich hiervoor t/m aanstaande vrijdag inschrijven bij hun eigen leerkracht.

Zondagmiddag 26 februari a.s. is het dan tijd voor de jaarlijkse optocht welke om 14.00 uur zal starten. Inschrijven hiervoor kan tot uiterlijk 12.oo uur die dag per email/ telefonisch
bij Geert Claassen: g.claassen@kpnplanet.nl / 06-22334276 of Gudo Peters: 06-54783854

Na de optocht is er een gezellig matinee in het Schuttersgebouw met later die middag de prijsuitreiking. Gezelligheid voor alle leeftijden.

Alaaf!

Foto: DeDoornenburger.nl

Met de Historische Kring Doornenburg “Trug ien de tied …”

De Historische Kring Doornenburg is op 24 november 1987 opgericht als onderafdeling van de Schutterij Gijsbrecht van Aemstel van Doornenburg en Honderd Morgen. Dit jaar viert deze kring haar 30-jarig bestaan. 

In tegenstelling tot De Witte Ploeg en de Kruisboogvereniging Gijsbrecht van Aemstel is de Historische Kring een minder bekende afdeling als onderdeel van de Doornenburgse schutterij. Toch heeft deze onderafdeling bij de oprichting een belangrijke opdracht meegekregen. De Historische Kring heeft tot doel de belangstelling voor en de beoefening van de geschiedenis van Doornenburg in de meest ruime zin te stimuleren. Daartoe hebben zij onder andere zitting in gemeentelijke klankbordgroepen zoals de monumentencommissie. Zij houden een archief bij (foto’s, rivierkaarten, bidprentjes etc.) en een bibliotheek over Doornenburg en haar directe omgeving. 

Om het 30-jarig jubileum luister bij te zetten organiseerde de Historische Kring Doornenburg op zaterdag 4 februari jl. een speciale middag- en avondvoorstelling. Een gelegenheidskoor ging door middel van liedjes terug in de tijd. De Schutterij Gijsbrecht van Aemstel was met een delegatie aanwezig en nam zelfs deel aan de voorstelling. 

Foto: DeDoornenburger.nl

Lees ook de verslagen die gemaakt zijn door DeDoornenburger.nl:

Dit was een geslaagd jubileumjaar

Op de drempel naar het nieuwe jaar kijkt het bestuur van de Schutterij graag terug op 2016. Het afgelopen jaar is een bijzonder jaar voor onze Schutterij geworden. We hebben het 225-jarig bestaan van de Schutterij uitgebreid gevierd met diverse activiteiten en evenementen. We kunnen dan ook terugkijken op een zeer geslaagd jubileumjaar. 

Een van de hoogtepunten was uiteraard de jubileumreceptie met de presentatie van ons jubileumbier ‘Nölleke’. Daarnaast was ook de door de Schutterij georganiseerde EGS Herbsttagung een hoogtepunt. We hebben meer dan 300 Europese schuttersvrienden en -vriendinnen in ons mooie Doornenburg mogen ontvangen.

We kijken ook graag vooruit naar het nieuwe jaar. Het jaar 2017 wordt weer een druk jaar voor de Schutterij met onder andere de organisatie van het Lingewaard Koningschieten in Doornenburg. Daarnaast zullen de vaste onderdelen van een schuttersjaar zoals de kermis en schuttersfeesten, het keizerschieten en de concoursen uiteraard niet ontbreken. 

De Schutterij zou niet kunnen functioneren wanneer vele vrijwilligers zich niet belangeloos voor de Schutterij zouden inzetten. De Schutterij dankt hen hartelijk voor hun inzet. 

Het koningspaar, Hans en Marion, en het bestuur van De Schutterij Gijsbrecht van Aemstel van Doornenburg en Honderd Morgen wensen u een zalig kerstfeest en een voorspoedig 2017. 

 

Europese onderscheiding voor Anton de Beijer en Rick Bouwman

Op zaterdag 26 november jl. vond in het stadhuis van Gent (België) de 41ste Plechtige Investituurskapittel plaats van de Nobele Orde van de Papegay. In totaal werd aan 52 schutters uit verschillende landen een Europese schuttersonderscheiding toegekend. Anton de Beijer en Rick Bouwman ontvingen beiden de zilveren onderscheiding voor hun inzet en betrokkenheid binnen de schutterswereld. De onderscheiding werd in de statige Pacificatiezaal van het stadhuis uitgereikt door de uit Huissen afkomstige referendaris, Jan Wannet. Bijzonder was dat de wethouder van Cultuur van de gemeente Lingewaard, Theo Janssen, en de burgemeester van de stad Gent, Daniël Termont, bij deze uitreiking aanwezig waren. 

Jaarlijks in november verleent de “NOBELE ORDE van de PAPEGAY” als “Orde van verdiensten” eretekens aan gildebroeders en andere schutsbroeders welke zich door hun houding, inzet of kunnen, lieten opmerken in het Europese traditionele schutterswezen. 

 

Foto’s: Wim Sanders en Hans Puntman

Meer info: www.nobeleordepapegay.com

Klik hier voor fotoalbum

Uit het archief: Doornenburgse schutterij betrokken bij oprichting Gelderse federatie St. Hubertus in 1927

De Schutterij Gijsbrecht van Aemstel van Doornenburg en Honderd Morgen is betrokken geweest bij de oprichting van de Gelderse Federatie St. Hubertus. Dat valt op te maken uit een artikel van De Graafschapbode van 21 januari 1927. De vondst van dit artikel is opmerkelijk. In 2017 viert de Gelderse schuttersfederatie St. Hubertus haar 70-jarig bestaan met een Gelders Landjuweel in Oud-Dijk. Volgens onderstaand krantenartikel zou de schuttersfederatie dus 20 jaar ouder moeten zijn. 

Door op het krantenartikel hieronder te klikken wordt dit artikel in een apart scherm groter weergegeven. 

graafschap-bode-21-januari-1927
Bron: De Graafschapbode – d.d. 21-1-1927

EGS blikt terug op Herbsttagung 2016 in Doornenburg

De Europese Gemeenschap van historische Schuttersgilden (EGS) blikt op haar eigen website uitvoerig terug op de Herbsttagung 2016 in Doornenburg. De tekst is terug te lezen op de website van de EGS: www.e-g-s.eu. In de tekst wordt vermeld dat men zeer tevreden terugblikt op de gastvrijheid, op de bijzondere ontmoetingen, de goede gesprekken en de prachtige optredens. Ook de bijdrage van burgemeester Marianne Schuurmans wordt als uitermate charmant genoemd. Zelfs het ‘leckere’ krentenbrood en het ‘Pülleken’ met schuttersbier zijn bij de meeste bezoekers aan de Herbsttagung 2016 nog steeds bijgebleven, aldus het artikel op de website. 

Lees het hele artikel (in het Duits) op www.e-g-s.eu

Bekijk ook de foto’s die gemaakt zijn door de EGS. Klik hier.