De Schutterij
Gijsbrecht van Aemstel
Kerkstraat 9
6686 BS Doornenburg

secretaris@
schutterijdoornenburg.nl
In memoriam erelid Nol van AlstDoornenburg, 24 januari 2015


Broederschap Trouw Dienstbaarheid


Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze oudste schutter

Arnold van Alst


Ome Nol


Erelid van De Schutterij Gijsbrecht van Aemstel
van Doornenburg en Honderd Morgen

Drager van de officiersmedaille met gouden papegay van
de Nobele Orde van de Papegay

Drager van de zilveren eremedaille van verdienste van
de Federatie van Gelderse schuttersgilden en schutterijen St. HubertusNol was sinds 1931 schutter bij onze Schutterij. Van 1940 tot 1980 was Nol piekenier. Na de oorlog was Nol nauw betrokken bij het herstel van de schade aan ons Schuttersgebouw. In 1948 vormde Nol samen met zijn vrouw Dora het koningspaar van onze Schutterij. Ook is Nol in 1990 en 1994 keizer geweest. Ondanks zijn hoge leeftijd was Nol tot het laatst toe zeer betrokken bij onze Schutterij. Met Nol is een bijzondere schutter van ons heengegaan. Voor zijn inzet en betrokkenheid bij onze Schutterij zijn wij Nol veel dank verschuldigd.

De uitvaart met schutterseer zal plaatsvinden op woensdag 28 januari a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk St. Martinus te Doornenburg. Aansluitend zal hij worden begeleid naar zijn laatste rustplaats op de R.K. Begraafplaats aldaar. Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen voorafgaand aan de uitvaart op woensdag 28 januari a.s. van 10.15 - 10.45 uur in het mortuarium van voornoemde kerk.Wij wensen familie en vrienden veel kracht om dit grote verlies te dragen.


Koningspaar, bestuur en leden
De Schutterij Gijsbrecht van Aemstel
van Doornenburg en Honderd Morgen
 

 


 
 
In verband met het overlijden van Nol van Alst is deze website tijdelijk aangepast.
De Schutterij Gijsbrecht van Aemstel