Keizerschieten en Jeugdkoningschieten op 2e Pinksterdag

Op maandag 5 juni a.s. organiseert de Schutterij Gijsbrecht van Aemstel van Doornenburg en Honderd Morgen het Keizerschieten en Jeugdkoningschieten. De oud-koningen van de Schutterij strijden onderling om het laatste stuk van de houten vogel eraf te schieten en daarmee de keizer van Doornenburg te kunnen worden. De huidige jeugdleden kunnen ook gaan schieten op een houten vogel en kunnen jeugdkoning worden. 

De dag begint om 10.00 uur met een Eucharistieviering in de St. Martinuskerk te Doornenburg. Na afloop van deze schuttersmis vindt in de kerktuin een muzikale vendelhulde plaats met medewerking van harmonie St. Caecilia. Vervolgens vindt er een rondgang door Doornenburg plaats. Vanaf 13.00 uur vinden in en om het Schuttersgebouw diverse schietwedstrijden plaats. Ook bezoekers kunnen proberen om te schieten met kruisboog of luchtgeweer. De kruisboogvereniging Gijsbrecht van Aemstel heeft diverse schietbanen opgesteld waarop geschoten kan worden. Middels een schietcompetitie zijn er ook diverse prijzen te winnen. Vanaf het terras op het dorpsplein kan het keizerschieten op de voet gevolgd worden.

Rond 16.00 uur worden de nieuwe keizer en nieuwe jeugdkoning op traditionele wijze geïnstalleerd. Een ieder is van harte welkom! 

Keizerspaar 2016/2017: Gert en Annie Bongers (zittend links van het roodwitte vaandel)

Jeugdkoning 2016/2017: Bodhi Saat (zittend vierde van rechts)

Zie ook:  Programma 2e Pinksterdag

 

Foto: Marcel Janssen – DoornenburgOnline.nl

Rabobank Clubkas Campagne: U kunt op ons stemmen!

Met de Rabobank Clubkas Campagne steunt Rabobank Oost Betuwe het rijke verenigingsleven in Lingewaard en Overbetuwe. Hiervoor stellen zij een deel van hun winst beschikbaar, in 2017 is dit een bedrag van €75.000,-. De leden van deze bank bepalen hoe dit geld verdeeld wordt. Dit jaar doen maar liefst 228 clubs mee. De Schutterij Gijsbrecht van Aemstel van Doornenburg en Honderd Morgen is één van die clubs

Hoe werkt het?
Ieder lid mag van 17 tot en met 29 mei in totaal vijf stemmen uitbrengen op zijn of haar favoriete clubs, maximaal 2 stemmen per club. Elke stem is geld waard. Dus hoe meer stemmen de Schutterij krijgt, hoe meer geld dit oplevert. Leden van de Rabobank hebben inmiddels een inlogcode ontvangen en kunnen vanaf 17 mei a.s. hun stem uitbrengen. 

Doel van de opbrengst

De opbrengst van de Clubkas Campagne wordt door de Schutterij besteed aan:

  • jeugdactiviteiten 
  • schutterspakken
  • onderhoud van het Schuttersgebouw

Met uw stem zorgt u voor een goede financiële bijdrage aan de Schutterij. Daarmee zorgt u voor het behoud van cultuurhistorische waarden in Doornenburg.

Alvast bedankt voor uw stem!

Schutterij aanwezig bij Dodenherdenking in Doornenburg

Op donderdag 4 mei a.s. is de Schutterij Gijsbrecht van Aemstel aanwezig bij de jaarlijkse Dodenherdenking in Doornenburg. De Schutterij brengt samen met de harmonie een eerbetoon aan al diegene die door oorlogsgeweld ons zijn ontvallen. Na het spelen van “The Last Post” brengt een vendelier bij het oorlogsmonument de “Laatste Vendelgroet”. Om 20.00 uur wordt 2 minuten stilte in acht genomen. Aansluitend wordt het “Wilhelmus”  gespeeld en vindt de kranslegging plaats. 

Voorafgaand aan de herdenking bij het monument aan de Pannerdenseweg is er om 19.15 uur een herdenkingsbijeenkomst in de St. Martinuskerk. 

Foto: DoornenburgOnline.nl

Ben Balk benoemd tot erelid

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de Schutterij Gijsbrecht van Aemstel van Doornenburg en Honderd Morgen was bestuurslid Ben Balk aftredend en stelde hij zich niet herkiesbaar. Ben voerde 15,5 jaar de functie van zaalcommissaris uit en hield zich bezig met het onderhoud van het Schuttersgebouw. Bij de diverse evenementen en festiviteiten stond het Schuttersgebouw er altijd keurig verzorgd bij. Ook diverse onderhoudswerkzaamheden voerde hij, zoveel als mogelijk, zelfstandig uit. Voor zijn vele verdiensten (hoofdzakelijk zichtbaar uitgevoerd achter de schermen) werd hij door het bestuur van de Schutterij tijdens de ledenvergadering voorgedragen als erelid. De aanwezige leden stemden unaniem en onder luid applaus in met dit voorstel. 

Op kermismaandag (18 september a.s.) vindt op kasteel De Doornenburg vanaf 10.15 uur de officiële installatie plaats van Ben Balk als erelid.

Vendeliers in de prijzen

Het schuttersseizoen is voor de vendeliers officieel van start gegaan. Op zondag 2 april jl. vond in Millingen aan de Rijn de Gelderse kampioenschappen Indoorvendelen plaats. In sporthal De Duffelt streden tientallen vendelkorpsen uit Gelderland om de Gelderse titels. De aspirant, jeugd en senior vendeliers namen hieraan deel. Aan het einde van de dag keerden ze met mooie resultaten huiswaarts. 

De aspirant vendeliers hadden 13,5 punten en behaalden daarmee een 3e prijs. De jeugd vendeliers behaalden met 17 punten een eerste prijs en werden in hun klasse 2e van Gelderland (zilver). De senior vendeliers behaalden met 18,5 punten in de hoogste klasse een eerste prijs, maar belandden net naast het ereschavot. Bij het acrobatisch vendelzwaaien voor senioren werd Marcellino Kummeling 3e van Gelderland (brons). 

De Schutterij feliciteert de vendeliers en hun instructeurs met deze prachtige behaalde prijzen.  

Bron foto’s: Ab Reuling (HuubKroniek.nl)

Nobele Orde van de Papegay houdt investituur in Doornenburg

De Schutterij Gijsbrecht van Aemstel van Doornenburg en Honderd Morgen is op zaterdag 4 november a.s. de gastheer van de 42e Investituur van de Nobele Orde van de Papegay. De Nobele Orde van de Papegay is een overkoepelende Europese schuttersorganisatie. Deze orde van verdiensten heeft normaliter haar zetel in Antwerpen. Voor het eerst in haar bestaan gaat de orde met de investituur Europa in en doet Doornenburg als eerste aan. De Doornenburgse schutterij is enorm verheugd met de organisatie van dit evenement. Na de organisatie van de EGS Herbsttagung in augustus 2016 is het voor de Doornenburgse schutterij een grote eer om de investituur van de Nobele Orde van de Papegay te mogen organiseren.
De voorbereidingen zijn inmiddels gestart. Binnenkort volgt nadere info over het programma.

Zie ook:

Jaarvergadering van de Schutterij Gijsbrecht van Aemstel

Op zondag 9 april a.s. is de jaarlijkse ledenvergadering van de Schutterij Gijsbrecht van Aemstel. Tijdens deze vergadering leggen de bestuursleden verantwoording af over het afgelopen schuttersjaar. Op de agenda staan onder andere de jaarverslagen van de secretaris en van de penningmeester. Ook de kruisboogafdeling, De Witte Ploeg en de Historische Kring blikken terug op het afgelopen jaar. Daarnaast worden de verenigingsactiviteiten van het komende jaar verder toegelicht. Tijdens de bestuursverkiezing stelt zaalcommissisaris Ben Balk zich niet herkiesbaar en treedt af. Het bestuur stelt Martijn Claassen voor als kandidaat voor een bestuursfunctie. Tegenkandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de secretaris van de Schutterij.

De agenda van de jaarvergadering is hier te vinden.

De aanvang van de jaarvergadering is 11.00 uur en de locatie is het Schuttersgebouw. Alle leden van de Schutterij zijn uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Vendelen: een sport waarbij behendigheid en lenigheid centraal staan

Vendelen, beter bekend onder de term vaandelzwaaien of vendelzwaaien, is een sport waarbij behendigheid en lenigheid centraal staan.

Over het ontstaan van de sport bestaan grote discussies: sommige folkloristen beweren dat er al in de tijden vóór Christus gevendeld werd, andere zeggen dat het rond de 15e eeuw is ontstaan. Ook de plaats waar het ontstaan is, is niet bekend. Feit is dat de vaandel in Europa terechtgekomen is door de kruistochten naar het Heilige Land.

Foto van het Gelders Kampioenschap Vendelen Indoor uit 2015. Het evenement vond toen in de Markthal in Didam plaats.

Bij vendelen heeft sierlijkheid de bovenhand in de bewegingen; de figuren vloeien als het ware in elkaar over. Het vendelen wordt vaak gezien als een uiting van het gebed tussen goed en kwaad. Elke regio/vereniging heeft zo zijn eigen vendelgebed. Het bestaat uit: 1.Het rond zwaaien boven het hoofd betekent:
Stoere vendelier, houd je kloek en sterk in de strijd die komen gaat.

2. Als de vlag rondgedraaid in de hals betekent dit:
Weer je geducht al zal dit ook je hoofd moeten kosten

3. De vlag draait om de lendenen:
Geef aan dit werk je kracht, je lichaam en desnoods je leven.

4. De vlag draait om de knieën:
Houd je leden lenig en je kunt ook knielen

5. De vlag draait om de enkels: Laat de vlag steeds draaien, maar zorg ervoor dat ze steeds schoon en rein blijft, zoals de lelie. Na bovengenoemde slagen waarbij tot de vendelier wordt gesproken, wordt dan de strijd tussen goed en kwaad uitgebeeld.

6. De vlag wordt boven het hoofd rond gegooid: Patroon van de schutterij, u wil ik verheerlijken en ik wil al het mogelijke doen, want hoog zijt gij verheven.

7. Als de knop in de hals wordt gelegd en het gezicht schuin opwaarts is gericht: Ik zie naar de hemel, O Heer, want U wil ik verheerlijken.

8. Nu begint de vlag schuin over de schouder te draaien: De vijand komt.

9. In machtige slagen wordt de vlag achter de rug doorgehaald: Van alle kanten word ik nu aangevallen.

10. De vlag wordt achter de knieën doorgehaald: De vijand probeert me op de knieën te krijgen.

11. De vlag draait achter de enkels door: De vijand drukt me diep neer. 

12. De vlag draait nu achter en vervolgens om een been: Maar ik zal me staande houden, al is het maar op één been.

13. De vlag wordt vastgeklemd in de knieholte: Ik maak mijn handen vrij en ga voor niets opzij.

14. De vlag balanceert op de voet: Bijna liet ik de vlag vallen maar mijn voet kon haar nog net grijpen.

15. De vendelier treedt over de vlag: De vijand probeert haar af te nemen.

16. De vendelier treedt weer over de vlag en werpt haar omhoog: De vijand sloeg bijna de vlag weg, maar ik kon ze nog juist grijpen. Bijna wordt de strijd wanhopig, zodat het gebed om de hulp tot patroonheilige begint, om dan te eindigen in de overwinning van het goede op het kwade.

17. Overmoedig gooit de vendelier zijn vlag over het hoofd: Nooit zal ik wijken. Ik zal blijven strijden, zolang ik leef.

18. De slagen worden steeds zwaarder en moeilijker.

19. De vlag wordt om de lendenen gezwaaid en weer opgevangen: De strijd wordt nog zwaarder.

20. De vlag wordt rond beide benen gedraaid en opgevangen: Al zwaarder wordt de strijd, ik heb hulp nodig.

21. De vlag draait om ieder been afzonderlijk: De strijd wordt hopeloos, ik val van vermoeidheid haast neer.

22. Nu volgt de knieslag. Het vendelen wordt een smeekgebed: Patroonheilige help mij, sta mij bij, ik kan haast niet meer.

23. De vendelier valt op de knieën: Mijn Heer en mijn God, geef mij uw zegen en kracht.

24. Nu staat de vendelier weer rechtop. De vlag word op de vuist gelegd en opgegooid, ten teken van de overwinning en van grote blijdschap.

25. God en patroonheilige, met Uw steun heb ik overwonnen. De vlag wordt opgerold. De strijd is gestreden, het werk is gedaan. De zegen is ons.

Het vendelen wordt beoefend in een groot gedeelte van het Europese vasteland, voornamelijk Italië, Duitsland, Zwitserland, België en Nederland. In Nederland zijn het vooral schutterijen en gilden uit Gelderland, Noord-Brabant en Limburg die zich hiermee bezighouden. Er wordt klassiek en acrobatisch gevendeld. Bij veel verenigingen wordt er voor de nieuwe Schutters of Gildekoning een vendelhulde gebracht in klassieke stijl.

Tijdens de Kring en federatie concoursen worden er diverse wedstrijden gehouden. Korps klassiek, Korps acrobatisch, Individueel acrobatisch en dat in verschillende klassen en in leeftijd, zoals aspiranten, junioren en senioren. Elk jaar wordt er ook gestreden voor het Gelderse Kampioenschap in al deze klassen, dit wordt altijd aan het begin van het seizoen gedaan en dan indoor. Meestal dus in een sporthal. Op zondag 2 april zal dit plaats vinden in Millingen aan de Rijn in sporthal De Duffelt. De organisatie is in handen van Schuttersgenootschap O.E.V.

Om 09.00 uur is de opening van deze dag en zal na het Wilhelmus door de majorettes en oud-vendeliers van O.E.V. een show gegeven worden. Aansluitend zullen de wedstrijden beginnen, dit zal tot 16.30 uur doorgaan tussendoor zal er nog een show van de junioren van Onderling Genoegen gegeven worden met om 17.30 uur de prijsuitreiking. In de middag pauze zal er nog een optreden zijn van de jeugd van Bicycle team Juliana en de jongste majorettes van O.E.V.

Deze dag is geheel kosteloos te bekijken.

Wij zien u graag om dit kleurrijke spektakel te aanschouwen en te ervaren wat het eigenlijk is, zodat het bij u nog meer bekend wordt na het lezen van dit stuk.

Bron: Het Gemeente Nieuws – editie Berg en Dal – 18-3-2017