Publicatiedatum: zondag 6 maart 2022

Nieuwe concept statuten schutterij

Na 42,5 jaar presenteren wij u vandaag de nieuwe concept Statuten voor onze schutterij. 42,5 jaar geen wijzigingen in de statuten! Voor een vereniging die meerdere keren per week haar activiteiten houdt, is dat uniek. In de maatschappij van nu is veel veranderd, maar ook de wetgeving heeft zijn invloed en we moeten onze tradities niet alleen nu, maar ook in de toekomst voort kunnen zetten. De concept statuten zijn er daarom niet alleen om te voldoen aan de huidige regels, maar ook om de vereniging mogelijkheden te bieden op een mooie toekomst in een veranderende wereld.

Klik op de button ‘downloaden’. Het document opent in een apart venster.

.

.

Hoe zijn we tot deze statuten gekomen?

December 2018Statutencommissie start met de voorbereidingen.
Maart 2019Consultatiesessie met korpsleden over de waarden, normen en tradities van de schutterij.
Juni 2020Consultatiesessie met de ere-leden en gildemeesters van de schutterij over de waarden, normen en tradities van de schutterij.
Maart 2021Start Rabobank ondersteuningstraject voor verenigingen met de vraag ‘Hoe kunnen we de schutterij versterken en toekomst gereed maken?’
September 2021Start onderzoek in Doornenburg: ‘Wat vinden de inwoners van Doornenburg van de schutterij?’ Wat moet behouden blijven en wat kan er beter? Om beter inzicht te krijgen hoe we de schutterij een goede toekomst kunnen geven.
Januari 2022Eerste concept statuten van notaris.
Januari / Februari 2022Interne besluitvorming. Tweede concept statuten van de notaris.
6 maart 2022Publicatie concept statuten.

Naast de consultaties en onderzoek in Doornenburg is ook rekening gehouden met veranderingen in de regelgeving, zoals de Wet Wapens en Munitie, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, Algemene Verordening Gegevensbescherming enz.

Hoe nu verder?

In de komende periode (maart-april 2022) publiceren wij de resultaten van de genoemde onderzoeken en lichten deze toe. Ook publiceren wij een voorstel voor een nieuw Huishoudelijk Reglement van de schutterij, dat aan sluit op de nieuwe statuten en daar een verdere uitwerking van is. Ook op de jaarvergadering van zondag 10 april a.s. leggen we het proces verder uit om tot een geldige stemming over de statuten te komen.

Op zondag 8 mei 2022 om 11:00 uur (in het Schuttersgebouw in Doornenburg) wordt een ledenvergadering gehouden waarin er zal worden gestemd over de statuten en huishoudelijk reglement. 

Omdat de huidige statuten vereisen dat voor een geldig besluit tenminste 4/5 van alle leden aanwezig moeten zijn, is er hoogstwaarschijnlijk een tweede vergadering nodig. Deze vergadering zal daarom plaats vinden op zondag 22 mei om 11:00 uur (in het Schuttersgebouw in Doornenburg). Om dan tot een geldig besluit te komen over de statuten zijn de geldige stemmen nodig van 4/5 van de aanwezige leden. 

Huishoudelijk reglement

Het concept huishoudelijk reglement van de schutterij is op 9 april 2022 op deze website geplaatst en is hier te vinden.