Iedereen [m/v] kan lid worden van onze Schutterij. Aan het lidmaatschap zijn wel voorwaarden verbonden (zie [ Statuten van de schutterij ] [ Huishoudelijk reglement ]). Bij aanmelding gaat u akkoord met deze voorwaarden. Leden [m/v] van 16 jaar en ouder ontvangen een schutterskaart, die samen met een partner [m/v] van 16 jaar of ouder toegang geeft tot de Schuttersfeesten met de Doornenburgse kermis.

Aanmelden

U heeft twee manieren om u aan te melden:

(1) Inschrijven via deze website.

 1. Vul de verplichte gegevens in het formulier in en verstuur het formulier.
 2. Betaal online de verschuldigde contributie en inleggeld voor dit jaar (zie verder op deze pagina de geldende bedragen).
 3. U ontvangt een e-mail als bevestiging van uw aanmelding. Hierin staan de hyperlinks naar belangrijke documenten en formulieren die u nodig heeft.
 4. Vul het machtigingsformulier (download hier) in voor de jaarlijks terugkerende contributiebetaling.
  • – Voor aanmelders die buiten Doornenburg wonen: vul het ‘Instemmingsformulier‘ (download hier) in en laat dit door vijf leden ondertekenen*.
  • – Lever dit formulier in vóór dinsdag 12 september in de brievenbus van het Schuttersgebouw (Kerkstraat 9 Doornenburg). Dit in verband met de tijdige controle en verwerking in de administratie.
 5. Haal uw schutterskaart op in het Schuttersgebouw op woensdag 13, donderdag 14 of vrijdag 15 september 2023 tussen 19.00 – 21.00 uur.
 6. Neem een geldig legitimatiebewijs en de ingevulde machtiging mee en lever deze in!

Klik hier: [ AANMELDEN ALS NIEUW LID ] (via beveiligde externe website https://adminsys.nl)

(2) Inschrijven in het Schuttersgebouw.

Om lange wachttijden te voorkomen raden wij u aan om u online in te schrijven!

 1. Kom op woensdag 13, donderdag 14 of vrijdag 15 september 2023 tussen 19.00 – 21.00 uur naar het Schuttersgebouw in Doornenburg (Kerkstraat 9 Doornenburg)
 2. Schrijf u in als nieuw lid:
  • – Woont u buiten Doornenburg? Dan geldt: download het ‘Instemmingsformulier, vul dit in en laat dit door vijf leden ondertekenen*. Zonder volledig ingevuld Instemmingsformulier kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling nemen! (Zie voorwaarden voor lidmaatschap in de Statuten en Huishoudelijk Reglement.)
 3. Betaal de contributie en het inleggeld voor het huidige jaar. (Zie verder op deze pagina de geldende bedragen. Pinnen? Graag!)
 4. U ontvangt een schutterskaart indien uw aanmelding volledig en juist is.

Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. Over uw lidmaatschap wordt definitief beslist tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering, conform de statuten. Het lidmaatschap is doorlopend en wordt jaarlijks automatisch verlengd. Wanneer u het lidmaatschap wilt beëindigingen, dan dient u dit vóór 1 september schriftelijk bij de secretaris van de schutterij kenbaar maken. Voor verdere vragen kunt u zich wenden tot de secretaris van de schutterij.

Toegang voor niet-leden: Dag-/ Avondkaarten en Tijdelijk schutter

Leden kunnen voor hun buitendorpse familie of vrienden een Dag- of Avondkaart kopen, als zij maar op enkele momenten de schuttersfeesten mee willen vieren.

Willen zij de gehele kermis mee vieren dan kan er een ‘Tijdelijk schutter’-kaart worden gekocht. (De ‘Tijdelijk schutter’-kaart kan alleen worden gekocht voor mensen buiten Doornenburg. Doornenburgers kunnen lid worden.)

Weduwen van overleden leden van de schutterij hebben gratis toegang tot de schuttersfeesten. U kunt zich tijdens de schuttersfeesten bij de ingang melden om toegang te krijgen.

De kaarten kunnen worden gekocht (betaling liefst met de pinpas) van woensdag 13 september t/m vrijdag 15 september tussen 19:00 tot 21:00 uur in het Schuttersgebouw.( Zie voor de prijzen de onderstaande tabel.)

Adreswijziging

Geef uw adreswijziging tijdig door, zodat onze ledenadministratie op orde is en u de schutterskaart tijdig ontvangt. Dit kan door een e-mail te sturen naar secretaris@schutterijdoornenburg.nl

Contributie- en overige bedragen

LeeftijdContributiebedrag
0 t/m 15 jaar (peildatum vrijdag voor de schuttersfeesten)€ 10,- (eenmalig)
16 t/m 64 jaar€ 30,- (jaarlijks)
65 plussers€ 15,- (jaarlijks)
Eenmalig inleggeld bij inschrijving€ 5,- (eenmalig)
Dagkaarten (voor matinee op maandag of dinsdag)€ 7,50 (per middag)
Avondkaarten (voor zaterdag-, zondag-, maandag- of dinsdagavond)€ 12,50 (per avond)
Tijdelijk schutter-kaart* (voor alle momenten tijdens de schuttersfeesten)€ 40,- (Lid worden is voordeliger!)
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de ledenvergadering.
* Alleen voor mensen buiten Doornenburg. Doornenburgers kunnen lid worden.
Leden van de afdelingen van de schutterij betalen aanvullend een afdelingscontributie.

De contributie dient jaarlijks vóór 1 september voldaan te zijn op IBAN: NL62 RABO 0112103197 t.n.v. schutterij Gijsbrecht van Aemstel o.v.v. uw naam en adres. Maak bij voorkeur gebruik van een automatische incasso. (Zie machtigingsformulieren hierboven.)

Word ook geüniformeerd lid!

Indien men lid wil worden van het geüniformeerde korps kan men zich rechtstreeks melden bij de secretaris van de schutterij of bezoek een repetitieavond in het Schuttersgebouw. Voor kruisboogschieten: elke maandagavond; voor luchtdrukgeweer: elke dinsdagochtend vanaf 10.30 uur en elke woensdag vanaf 19.00 uur. Voor vendelzwaaien: elke vrijdagavond vanaf 19.30 uur.

Minileden