Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de Schutterij Gijsbrecht van Aemstel van Doornenburg en Honderd Morgen was bestuurslid Ben Balk aftredend en stelde hij zich niet herkiesbaar. Ben voerde 15,5 jaar de functie van zaalcommissaris uit en hield zich bezig met het onderhoud van het Schuttersgebouw. Bij de diverse evenementen en festiviteiten stond het Schuttersgebouw er altijd keurig verzorgd bij. Ook diverse onderhoudswerkzaamheden voerde hij, zoveel als mogelijk, zelfstandig uit. Voor zijn vele verdiensten (hoofdzakelijk zichtbaar uitgevoerd achter de schermen) werd hij door het bestuur van de Schutterij tijdens de ledenvergadering voorgedragen als erelid. De aanwezige leden stemden unaniem en onder luid applaus in met dit voorstel. 

Op kermismaandag (18 september a.s.) vindt op kasteel De Doornenburg vanaf 10.15 uur de officiële installatie plaats van Ben Balk als erelid.

Ben Balk benoemd tot erelid