Op zondag 9 april a.s. is de jaarlijkse ledenvergadering van de Schutterij Gijsbrecht van Aemstel. Tijdens deze vergadering leggen de bestuursleden verantwoording af over het afgelopen schuttersjaar. Op de agenda staan onder andere de jaarverslagen van de secretaris en van de penningmeester. Ook de kruisboogafdeling, De Witte Ploeg en de Historische Kring blikken terug op het afgelopen jaar. Daarnaast worden de verenigingsactiviteiten van het komende jaar verder toegelicht. Tijdens de bestuursverkiezing stelt zaalcommissisaris Ben Balk zich niet herkiesbaar en treedt af. Het bestuur stelt Martijn Claassen voor als kandidaat voor een bestuursfunctie. Tegenkandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de secretaris van de Schutterij.

De agenda van de jaarvergadering is hier te vinden.

De aanvang van de jaarvergadering is 11.00 uur en de locatie is het Schuttersgebouw. Alle leden van de Schutterij zijn uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Jaarvergadering van de Schutterij Gijsbrecht van Aemstel